BCTC 1/2024 CAN - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 5,79 tỷ đồng quý I.

  • CTCP Đồ hộp Hạ Long vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu trong quý đạt 164,34 tỷ đồng, giảm 12,4%.
  • Giá vốn và chi phí tài chính cũng đều giảm so với cùng kỳ.
  • Trái lại, chi phí quản lý giảm nhẹ trong khi chi phí bán hàng tăng.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp trong quý này âm 5,79 tỷ đồng, giảm đáng kể so với cùng kỳ.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây