BCTC 1/2024 CC1 - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 8,96 tỷ đồng tăng 0,48% so với cùng kỳ.

  • Báo cáo tài chính quý 1/2024 của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP cho thấy doanh thu đạt 1.395,22 tỷ đồng, tăng 155,62%.
  • Giá vốn cũng tăng mạnh lên 167,63%.
  • Trái lại, chi phí tài chính giảm 42,5%, trong đó chi phí lãi vay giảm 41,7%.
  • Chi phí quản lý giảm nhẹ 4,94%, trong khi chi phí bán hàng tăng đáng kể lên 891,81%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 8,96 tỷ đồng, tăng 0,48%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa vào ngày 03-05-2024 là 14.300 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây