BCTC 1/2024 CDC - Lợi nhuận quý I lãi 0,95 tỷ đồng giảm 49,34% so với cùng kỳ.

  • CTCP Chương Dương vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đạt 214,05 tỷ đồng, giảm 16,56%.
  • Giá vốn giảm 15,23% và chi phí tài chính giảm 16,12%, trong đó chi phí lãi vay giảm 14,34%.
  • Chi phí quản lý và chi phí bán hàng lần lượt giảm 25,74% và 27,54%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 0,95 tỷ đồng, giảm 49,34%.
  • Giá cổ phiếu cuối cùng trong ngày 03-05-2024 là 19.550 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây