BCTC 1/2024 CIG - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 0,87 tỷ đồng quý I.

Cập nhật báo cáo tài chính Q1/2024 CTCP COMA 18.
Doanh thu Q1/2024 của doanh nghiệp đạt 4,04 tỷ đồng giảm 82,26% so với cùng kỳ. Cùng với giá vốn giảm 87,37% so với cùng kỳ. Chi phí tài chính giảm 24,68% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay giảm 24,68% so với cùng kỳ.
Lợi nhuận sau thuế Q1/2024 của doanh nghiệp đạt âm 0,87 tỷ đồng giảm 153,75% so với cùng kỳ.
Giá cổ phiếu đóng cửa tại ngày 26-04-2024 là 4.590 VND/cổ phiếu

*Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây