BCTC 1/2024 CLL - Đầu năm giảm tốc một chút, lợi nhuận đạt 26,02 tỷ đồng giảm 1,04% so với cùng kỳ.

Cập nhật báo cáo tài chính Q1/2024 CTCP Cảng Cát Lái.
Doanh thu Q1/2024 của doanh nghiệp đạt 76,58 tỷ đồng tăng 5,19% so với cùng kỳ. Trong khi đó giá vốn tăng 7,47% so với cùng kỳ. Về mặt quản lý, chi phí quản lý tăng 13,61% so với cùng kỳ. Chi phí bán hàng giảm 87,53% so với cùng kỳ.
Lợi nhuận sau thuế Q1/2024 của doanh nghiệp đạt 26,02 tỷ đồng giảm 1,04% so với cùng kỳ.
Giá cổ phiếu đóng cửa tại ngày 26-04-2024 là 39.200 VND/cổ phiếu

*Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây