BCTC 1/2024 CLX - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 46,9 tỷ đồng tăng 0,81% so với cùng kỳ.

  • CTCP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (CHOLIMEX) vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Trong quý này, doanh thu của doanh nghiệp đạt 126,35 tỷ đồng, tăng 0,89%.
  • Giá vốn giảm 2,73% và chi phí tài chính giảm 3,74%, trong đó chi phí lãi vay giảm mạnh 44,18%.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý tăng 34,9% và chi phí bán hàng tăng 15,54%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 46,9 tỷ đồng, tăng 0,81%.
  • Giá cổ phiếu CLX đóng cửa tại ngày 07-05-2024 là 13.800 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây