BCTC 1/2024 CMV - Lợi nhuận quý I lãi 3,4 tỷ đồng giảm 27,58% so với cùng kỳ.

  • CTCP Thương nghiệp Cà Mau vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu trong quý đạt 1.163,9 tỷ đồng, tăng 16,26%.
  • Giá vốn và chi phí tài chính cũng đều tăng so với cùng kỳ, lần lượt là 16,84% và 6,85%.
  • Trong đó, chi phí lãi vay tăng 3,45%.
  • Chi phí quản lý giảm mạnh 34,69%, trong khi chi phí bán hàng tăng 23,25%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp trong quý giảm 27,58%, đạt 3,4 tỷ đồng.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây