BCTC 1/2024 CNG - Lợi nhuận quý I lãi 1,34 tỷ đồng giảm 94,17% so với cùng kỳ.

  • CTCP CNG Việt Nam vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu trong quý đạt 631,42 tỷ đồng, giảm 14,61%.
  • Giá vốn và chi phí tài chính cũng giảm tương ứng 13,32% và 33,14%.
  • Chi phí quản lý và chi phí bán hàng giảm lần lượt là 25,29% và 10,4%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp giảm mạnh đến 94,17%, chỉ còn 1,34 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của CNG đóng cửa tại 34.600 VND/cổ phiếu vào ngày 15-04-2024.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây