BCTC 1/2024 CNT - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 67,58 tỷ đồng tăng 23,9% so với cùng kỳ.

  • Trong quý đầu năm 2024, CTCP Tập đoàn CNT ghi nhận doanh thu đạt 105,42 tỷ đồng, tăng 19,91%.
  • Giá vốn giảm 15,61% và chi phí tài chính giảm mạnh 96,34%, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm theo.
  • Chi phí quản lý giảm 35,6% trong khi chi phí bán hàng tăng 17,53%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 67,58 tỷ đồng, tăng 23,9%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa vào ngày 08-05-2024 là 20.300 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây