BCTC 1/2024 CPC - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 0,94 tỷ đồng tăng 15,94% so với cùng kỳ.

  • CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu trong quý đạt 18,52 tỷ đồng, tăng 4,67%.
  • Giá vốn tăng 9,21% và chi phí tài chính giảm mạnh 47,49%, trong đó chi phí lãi vay giảm 80,18%.
  • Chi phí quản lý tăng 2,66% và chi phí bán hàng giảm 11,02%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 0,94 tỷ đồng, tăng 15,94%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa ngày 26-04-2024 là 17.700 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây