BCTC 1/2024 CTD - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 104,9 tỷ đồng tăng 374,83% so với cùng kỳ.

Cập nhật báo cáo tài chính Q1/2024 CTCP Xây dựng Coteccons.
Doanh thu Q1/2024 của doanh nghiệp đạt 4.665,85 tỷ đồng tăng 49,09% so với cùng kỳ. Cùng với giá vốn tăng 44,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế Q1/2024 của doanh nghiệp đạt 104,9 tỷ đồng tăng 374,83% so với cùng kỳ.
Giá cổ phiếu đóng cửa tại ngày 26-04-2024 là 66.300 VND/cổ phiếu

*Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây