BCTC 1/2024 CTX - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 2,28 tỷ đồng tăng 329,38% so với cùng kỳ.

  • Báo cáo tài chính quý 1/2024 của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam cho biết doanh thu đạt 33,35 tỷ đồng, tăng 15,55%.
  • Giá vốn giảm 8,08%, chi phí quản lý tăng 34%, chi phí bán hàng tăng 48,79%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 2,28 tỷ đồng, tăng 329,38%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây