BCTC 1/2024 CVT - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 17,71 tỷ đồng tăng 3.376,66% so với cùng kỳ.

  • CTCP CMC vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu trong quý đạt 294,88 tỷ đồng, giảm 17,4%.
  • Giá vốn giảm 21,29%.
  • Chi phí tài chính giảm 12,03%, trong đó chi phí lãi vay giảm 10,22%.
  • Chi phí quản lý giảm 10,33%, chi phí bán hàng giảm 0,08%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 17,71 tỷ đồng, tăng đến 3.376,66%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây