BCTC 1/2024 DBD - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 67,15 tỷ đồng tăng 8,16% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 1 năm 2024, CTCP Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định ghi nhận doanh thu đạt 383,78 tỷ đồng, tăng 5,04%.
  • Giá vốn và chi phí tài chính cũng đều tăng so với cùng kỳ, lần lượt là 7,96% và 4,41%.
  • Trong đó, chi phí lãi vay giảm mạnh 23,73%.
  • Chi phí quản lý và chi phí bán hàng cũng tăng 10,48% và 7,58% tương ứng.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 67,15 tỷ đồng, tăng 8,16%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa vào ngày 03-05-2024 là 53.100 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây