BCTC 1/2024 DBT - Đầu năm giảm tốc một chút, lợi nhuận đạt 7,4 tỷ đồng giảm 23,48% so với cùng kỳ.

  • CTCP Dược phẩm Bến Tre vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu trong quý đạt 185,37 tỷ đồng, tăng 6,75%.
  • Giá vốn giảm 0,52%.
  • Chi phí tài chính tăng 8,68%, trong đó chi phí lãi vay tăng 6,41%.
  • Chi phí quản lý và chi phí bán hàng lần lượt tăng 48,65% và 45,33%.
  • Lợi nhuận sau thuế giảm 23,48%, đạt 7,4 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa ngày 02-05-2024 là 12.500 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây