BCTC 1/2024 DCF - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 2,73 tỷ đồng tăng 2.055,27% so với cùng kỳ.

  • CTCP Xây dựng và Thiết kế Số 1 vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu trong quý đạt 204,48 tỷ đồng, tăng mạnh trong khi giá vốn cũng tăng cao.
  • Chi phí tài chính giảm, đặc biệt là chi phí lãi vay.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 2,73 tỷ đồng, tăng đột biến so với cùng kỳ.
  • Giá cổ phiếu của công ty đóng cửa ở mức 41.500 VND/cổ phiếu vào ngày 26-04-2024.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây