BCTC 1/2024 DDG - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 4,96 tỷ đồng tăng 2.536,5% so với cùng kỳ.

  • CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương vừa công bố báo cáo tài chính cho quý 1/2024.
  • Doanh thu của doanh nghiệp trong quý này đạt 57,61 tỷ đồng, giảm 63,86%.
  • Giá vốn giảm 69,09%, chi phí tài chính tăng mạnh lên đến 397,65%, trong đó chi phí lãi vay tăng 388,43%.
  • Chi phí quản lý giảm 29,71%, chi phí bán hàng giảm 100%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 4,96 tỷ đồng, tăng đến 2.536,5%.
  • Giá cổ phiếu của công ty đóng cửa tại ngày 03-05-2024 là 3.500 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây