BCTC 1/2024 DLG - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 27,68 tỷ đồng tăng 502,85% so với cùng kỳ.

  • CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu trong quý đạt 266,42 tỷ đồng, tăng 19,62%.
  • Giá vốn tăng 37,75% và chi phí tài chính giảm 16,79%, trong đó chi phí lãi vay giảm 7,05%.
  • Chi phí quản lý giảm 76,79% và chi phí bán hàng tăng 115,36%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 27,68 tỷ đồng, tăng 502,85%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa ngày 26-04-2024 là 1.850 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây