BCTC 1/2024 DPM - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 264,18 tỷ đồng tăng 1,57% so với cùng kỳ.

  • Báo cáo tài chính Q1/2024 của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP cho biết doanh thu đạt 3.307,47 tỷ đồng, tăng 1,31%.
  • Giá vốn giảm 1,32% và chi phí tài chính giảm mạnh 92,18%, trong đó chi phí lãi vay giảm 99,43%.
  • Chi phí quản lý tăng 11,79% và chi phí bán hàng tăng 14,16%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 264,18 tỷ đồng, tăng 1,57%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa ngày 26-04-2024 là 31.600 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây