BCTC 1/2024 DVN - Đầu năm giảm tốc một chút, lợi nhuận đạt 80,66 tỷ đồng giảm 17,93% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 1 năm 2024, Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP ghi nhận doanh thu đạt 1.194,84 tỷ đồng, giảm 2,79%.
  • Giá vốn giảm 4,73% và chi phí tài chính tăng đáng kể lên 222,24%, trong đó chi phí lãi vay giảm 29,74%.
  • Chi phí quản lý tăng 37,31% và chi phí bán hàng tăng 2,38%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 80,66 tỷ đồng, giảm 17,93%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa vào ngày 03-05-2024 là 18.100 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây