BCTC 1/2024 DWS - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 7,13 tỷ đồng tăng 5,8% so với cùng kỳ.

  • CTCP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp vừa công bố báo cáo tài chính cho quý 1/2024.
  • Doanh thu của công ty trong quý này đạt 108,32 tỷ đồng, tăng 7,53%.
  • Giá vốn cũng tăng nhẹ 1,44%.
  • Chi phí tài chính giảm 10,12%, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm theo.
  • Tuy nhiên, chi phí quản lý và chi phí bán hàng lại tăng mạnh lần lượt là 24,87% và 41,08%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 7,13 tỷ đồng, tăng 5,8% so với cùng kỳ.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây