BCTC 1/2024 DXV - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 0,66 tỷ đồng quý I.

  • CTCP VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Trong quý này, doanh thu của doanh nghiệp đạt 32,36 tỷ đồng, giảm 10,53%.
  • Giá vốn giảm 8,57%, chi phí quản lý giảm 5,93%, và chi phí bán hàng giảm 35,22%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt âm 0,66 tỷ đồng, giảm 7,88%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa tại ngày 17-04-2024 là 5.610 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây