BCTC 1/2024 DZM - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 1,49 tỷ đồng quý I.

  • CTCP Cơ điện Dzĩ An vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Trong quý này, doanh thu của doanh nghiệp giảm mạnh đạt 2,01 tỷ đồng, cùng với sự giảm của giá vốn và chi phí tài chính.
  • Chi phí quản lý giảm nhẹ trong khi chi phí bán hàng tăng.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp trong quý đạt mức âm 1,49 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây