BCTC 1/2024 EVE - Lợi nhuận quý I lãi 1,11 tỷ đồng giảm 83,11% so với cùng kỳ.

  • CTCP Everpia vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu của công ty đạt 167,41 tỷ đồng, tăng 11,83%.
  • Giá vốn tăng 9,99% và chi phí tài chính tăng mạnh 162,23%, trong đó chi phí lãi vay tăng 4%.
  • Chi phí quản lý tăng 28,43% và chi phí bán hàng giảm 2,93%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp giảm 83,11% so với cùng kỳ, đạt 1,11 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu của Everpia đóng cửa tại ngày 26-04-2024 là 14.550 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây