BCTC 1/2024 FCM - Đầu năm giảm tốc một chút, lợi nhuận đạt 0,95 tỷ đồng giảm 63,33% so với cùng kỳ.

  • Trong quý đầu năm 2024, CTCP Khoáng sản FECON ghi nhận doanh thu đạt 78,95 tỷ đồng, tăng 19,32%.
  • Tuy nhiên, giá vốn tăng cao hơn, lên 27,25%.
  • Chi phí tài chính giảm 9,92%, trong đó chi phí lãi vay giảm 19,81%.
  • Chi phí quản lý giảm 8,44%, trong khi chi phí bán hàng tăng 65,19%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 0,95 tỷ đồng, giảm 63,33%.
  • Giá cổ phiếu của FECON đóng cửa tại 4.059 VND/cổ phiếu vào ngày 03-05-2024.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây