BCTC 1/2024 FCN - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 7,33 tỷ đồng quý I.

  • CTCP FECON vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu trong quý đạt 611,62 tỷ đồng, tăng 0,41%.
  • Giá vốn tăng 5,88% và chi phí tài chính giảm 29,97%, trong đó chi phí lãi vay giảm 28,27%.
  • Chi phí quản lý tăng 7,7% và chi phí bán hàng tăng 12,72%.
  • Lợi nhuận sau thuế âm 7,33 tỷ đồng, giảm 174,48%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa ngày 03-05-2024 là 15.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây