BCTC 1/2024 FIT - Đầu năm giảm tốc một chút, lợi nhuận đạt 54,23 tỷ đồng giảm 74,27% so với cùng kỳ.

  • CTCP Tập đoàn F.I.T vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu trong quý đạt 408,85 tỷ đồng, tăng 21,87%.
  • Giá vốn tăng 13,77%.
  • Chi phí tài chính giảm 2,16%, trong đó chi phí lãi vay giảm 2,33%.
  • Chi phí quản lý giảm 21,95%, chi phí bán hàng giảm 19,15%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 54,23 tỷ đồng, giảm 74,27%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa ngày 26-04-2024 là 4.430 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây