BCTC 1/2024 G36 - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 14,07 tỷ đồng tăng 350,7% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 1/2024, Tổng Công ty 36 - CTCP ghi nhận doanh thu đạt 175,13 tỷ đồng, tăng 34,54%.
  • Giá vốn tăng 35,64% và lợi nhuận sau thuế đạt 14,07 tỷ đồng, tăng 350,7%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa vào ngày 03-05-2024 là 6.900 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây