BCTC 1/2024 GAS - Lợi nhuận quý I lãi 2.511,66 tỷ đồng giảm 25,03% so với cùng kỳ.

  • Trên báo cáo tài chính Q1/2024 của Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP, doanh thu đạt 23.315 tỷ đồng, tăng 9,9%.
  • Giá vốn tăng 19,86%, chi phí tài chính tăng 140,88%, trong đó chi phí lãi vay tăng 74,63%.
  • Chi phí quản lý giảm 48,93%, chi phí bán hàng giảm 8%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 2.511,66 tỷ đồng, giảm 25,03%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa ngày 26-04-2024 là 73.500 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây