BCTC 1/2024 GEG - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 89,66 tỷ đồng tăng 39,56% so với cùng kỳ.

  • CTCP Điện Gia Lai vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu của doanh nghiệp đạt 739,21 tỷ đồng, tăng 34,78%.
  • Giá vốn tăng 36,3%, chi phí tài chính tăng 29,15%, trong đó chi phí lãi vay tăng 35,7%.
  • Chi phí quản lý tăng 32,6%, chi phí bán hàng giảm 66,58%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 89,66 tỷ đồng, tăng 39,56%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa ngày 03-05-2024 là 12.750 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây