BCTC 1/2024 GMA - Đầu năm giảm tốc một chút, lợi nhuận đạt 0,8 tỷ đồng giảm 53,68% so với cùng kỳ.

  • CTCP Enteco Việt Nam vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu trong quý đạt 562,67 tỷ đồng, giảm 16,59%.
  • Giá vốn và chi phí tài chính cũng đều giảm so với cùng kỳ, lần lượt là 15,97% và 22,39%.
  • Chi phí quản lý và chi phí bán hàng cũng giảm tương ứng 7,24% và 20,7%.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp chỉ đạt 0,8 tỷ đồng, giảm mạnh 53,68% so với cùng kỳ.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây