BCTC 1/2024 GVR - Lợi nhuận quý I lãi 475,56 tỷ đồng giảm 0,96% so với cùng kỳ.

  • Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu trong quý đạt 4.585,37 tỷ đồng, tăng 10,89%.
  • Giá vốn cũng tăng 9,95%.
  • Chi phí tài chính giảm 22,09%, trong đó chi phí lãi vay giảm 22,37%.
  • Chi phí quản lý tăng 0,37%, chi phí bán hàng tăng 3,76%.
  • Lợi nhuận sau thuế giảm nhẹ xuống 475,56 tỷ đồng.
  • Giá cổ phiếu cuối ngày 03-05-2024 đạt 29.400 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây