BCTC 1/2024 HAG - Đầu năm giảm tốc một chút, lợi nhuận đạt 214,88 tỷ đồng giảm 26,18% so với cùng kỳ.

  • CTCP Hoàng Anh Gia Lai vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu của doanh nghiệp trong quý đạt 1.240,94 tỷ đồng, giảm 26,87%.
  • Giá vốn giảm 42,19% và chi phí tài chính tăng 21,84%.
  • Chi phí quản lý tăng 4,89% và chi phí bán hàng tăng 95,3%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 214,88 tỷ đồng, giảm 26,18%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa vào ngày 03-05-2024 là 12.450 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây