BCTC 1/2024 HND - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 154,67 tỷ đồng tăng 1.424,34% so với cùng kỳ.

  • CTCP Nhiệt điện Hải Phòng vừa công bố báo cáo tài chính cho quý 1/2024.
  • Doanh thu của doanh nghiệp đạt 2.788,62 tỷ đồng, tăng 8,46%.
  • Giá vốn tăng 2,24% trong khi chi phí tài chính giảm 12,36%, trong đó chi phí lãi vay giảm mạnh 63,65%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 154,67 tỷ đồng, tăng đến 1.424,34%.
  • Đáng chú ý, giá cổ phiếu của công ty đóng cửa ở mức 14.000 VND/cổ phiếu vào ngày 16-04-2024.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây