BCTC 1/2024 HSM - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 38,62 tỷ đồng quý I.

  • Công ty cổ phần Dệt may Hà Nội vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2024.
  • Doanh thu của công ty trong quý này đạt 256,51 tỷ đồng, giảm 19,11%.
  • Giá vốn giảm 13,62% và chi phí tài chính giảm 17,98%, trong đó chi phí lãi vay giảm 13,34%.
  • Chi phí quản lý giảm 14,69% và chi phí bán hàng giảm 26,67%.
  • Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt mức âm 38,62 tỷ đồng, giảm 20,08%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây