BCTC 1/2024 HTC - Đầu năm giảm tốc một chút, lợi nhuận đạt 8,18 tỷ đồng giảm 6,05% so với cùng kỳ.

  • CTCP Thương mại Hóc Môn vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đạt 238,08 tỷ đồng, tăng 4,04%.
  • Giá vốn cũng tăng 2,38%.
  • Chi phí tài chính tăng 10,07%, trong đó chi phí lãi vay cũng tăng theo tỷ lệ này.
  • Chi phí quản lý và chi phí bán hàng lần lượt tăng 18,78% và 29,56%.
  • Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 8,18 tỷ đồng, giảm 6,05% so với cùng kỳ.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây