BCTC 1/2024 HTE - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 1,27 tỷ đồng quý I.

  • CTCP Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu của doanh nghiệp trong quý đạt 19,92 tỷ đồng, tăng 273,99%.
  • Giá vốn cũng tăng mạnh lên 248,25%.
  • Trong khi đó, chi phí tài chính giảm 178,12%, trong đó chi phí lãi vay giảm 100%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt âm 1,27 tỷ đồng, tăng 30,82%.
  • Giá cổ phiếu của công ty đóng cửa tại ngày 26-04-2024 là 4.800 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây