BCTC 1/2024 HTP - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 15,4 tỷ đồng quý I.

  • Công ty cổ phần In Sách Giáo Khoa Hòa Phát vừa công bố báo cáo tài chính quý 1/2024.
  • Doanh thu của công ty trong quý này đạt 1,14 tỷ đồng, giảm 87,99%.
  • Giá vốn giảm 53,82% so với cùng kỳ.
  • Chi phí tài chính tăng 30,57%, trong đó chi phí lãi vay tăng 6,62%.
  • Chi phí quản lý tăng 68,65%, chi phí bán hàng tăng 22,59%.
  • Lợi nhuận sau thuế của công ty trong quý này âm 15,4 tỷ đồng, giảm 1.289,63%.
  • Giá cổ phiếu của công ty đóng cửa tại ngày 07-05-2024 là 14.900 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây