BCTC 1/2024 HUB - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 19,05 tỷ đồng tăng 12,84% so với cùng kỳ.

  • CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu của doanh nghiệp trong quý đạt 75,9 tỷ đồng, tăng 13,14%.
  • Giá vốn tăng 31,98% trong khi chi phí tài chính giảm 26,37%, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 26,37%.
  • Chi phí quản lý giảm 91,69% và chi phí bán hàng giảm 49,44% so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 19,05 tỷ đồng, tăng 12,84%.
  • Giá cổ phiếu cuối cùng ghi nhận vào ngày 16-04-2024 là 18.400 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây