BCTC 1/2024 IDC - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 695,14 tỷ đồng tăng 370,37% so với cùng kỳ.

  • Báo cáo tài chính quý 1/2024 của Tổng Công ty IDICO – CTCP cho biết doanh thu đạt 2.467,06 tỷ đồng, tăng 115,15%.
  • Giá vốn tăng 62,35%, chi phí tài chính giảm 35,49%, trong đó chi phí lãi vay giảm 35,73%.
  • Chi phí quản lý tăng 15,79%, chi phí bán hàng tăng 81,43%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 695,14 tỷ đồng, tăng 370,37%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa ngày 16-05-2024 là 63.500 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây