BCTC 1/2024 IRC - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 3,48 tỷ đồng quý I.

  • CTCP Cao su Công nghiệp vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu trong quý đạt 5,62 tỷ đồng, tăng 3.881%.
  • Giá vốn tăng mạnh 6.198,67%, chi phí quản lý tăng 18,25% và chi phí bán hàng tăng đến 860%.
  • Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đã giảm mạnh xuống mức âm 3,48 tỷ đồng, giảm 819,49%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây