BCTC 1/2024 KHW - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 15,63 tỷ đồng tăng 33,75% so với cùng kỳ.

  • CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đạt 93,87 tỷ đồng, tăng 15,4%.
  • Giá vốn cũng tăng 10,76% và chi phí tài chính tăng 7,95%, trong đó chi phí lãi vay cũng tăng theo tỷ lệ tương đương.
  • Chi phí quản lý tăng 17,64% trong khi chi phí bán hàng không có biến đổi.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 15,63 tỷ đồng, tăng 33,75% so với cùng kỳ.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây