BCTC 1/2024 KOS - Đầu năm giảm tốc một chút, lợi nhuận đạt 2,87 tỷ đồng giảm 38,54% so với cùng kỳ.

Cập nhật báo cáo tài chính Q1/2024 CTCP KOSY.
Doanh thu Q1/2024 của doanh nghiệp đạt 237,3 tỷ đồng giảm 27,93% so với cùng kỳ. Cùng với giá vốn giảm 30,19% so với cùng kỳ. Chi phí tài chính tăng 8,06% so với cùng kỳ, trong đó chi phí lãi vay tăng 8,06% so với cùng kỳ.
Về mặt quản lý, chi phí quản lý giảm 16,16% so với cùng kỳ. Chi phí bán hàng giảm 33,81% so với cùng kỳ.
Lợi nhuận sau thuế Q1/2024 của doanh nghiệp đạt 2,87 tỷ đồng giảm 38,54% so với cùng kỳ.
Giá cổ phiếu đóng cửa tại ngày 26-04-2024 là 37.750 VND/cổ phiếu

*Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây