BCTC 1/2024 KSB - Lợi nhuận quý I lãi 9,25 tỷ đồng giảm 31,34% so với cùng kỳ.

  • CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Trong quý này, doanh thu của doanh nghiệp giảm 62,59% và đạt 42,47 tỷ đồng, cùng với việc giá vốn giảm 48,54%.
  • Chi phí tài chính giảm 17,09%, trong đó chi phí lãi vay giảm 17,29%.
  • Chi phí quản lý giảm 1,74% và chi phí bán hàng giảm mạnh 80,06%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp trong quý đạt 9,25 tỷ đồng, giảm 31,34%.
  • Giá cổ phiếu của CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương đóng cửa tại ngày 03-05-2024 là 21.100 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây