BCTC 1/2024 L18 - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 10 tỷ đồng tăng 1.737,62% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 1 năm 2024, CTCP Đầu tư và Xây dựng Số 18 ghi nhận doanh thu đạt 967,52 tỷ đồng, tăng 219,76%.
  • Giá vốn và chi phí tài chính cũng đồng loạt tăng cao, lần lượt là 222% và 65,05%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 10 tỷ đồng, tăng đến 1.737,62%.
  • Giá cổ phiếu của công ty đóng cửa tại ngày 07-05-2024 ở mức 39.700 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây