BCTC 1/2024 L40 - Lợi nhuận quý I lãi 0,37 tỷ đồng giảm 22,17% so với cùng kỳ.

  • CTCP Đầu Tư và Xây dựng 40 vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đạt 18,69 tỷ đồng, giảm 30,29%.
  • Đồng thời, giá vốn giảm 32,93% và chi phí tài chính giảm 100%, trong đó chi phí lãi vay cũng giảm 100%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 0,37 tỷ đồng, giảm 22,17%.
  • Cuối phiên giao dịch ngày 17-04-2024, giá cổ phiếu của công ty đóng cửa ở mức 19.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây