BCTC 1/2024 LDP - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 0,18 tỷ đồng tăng 102,79% so với cùng kỳ.

  • CTCP Dược Lâm Đồng - Ladophar vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Doanh thu của doanh nghiệp đạt 45,32 tỷ đồng, tăng 5,77%.
  • Giá vốn giảm 4,69%, chi phí tài chính giảm mạnh 42,68%, trong đó chi phí lãi vay giảm 18,25%.
  • Chi phí quản lý và chi phí bán hàng đều giảm so với cùng kỳ.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 0,18 tỷ đồng, tăng đáng kể 102,79%.
  • Giá cổ phiếu đóng cửa vào ngày 19-04-2024 là 22.400 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây