BCTC 1/2024 LGL - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 3,62 tỷ đồng quý I.

  • Trong quý 1 năm 2024, CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang ghi nhận doanh thu đạt 29,61 tỷ đồng, tăng 174,12%.
  • Tuy nhiên, giá vốn cũng tăng mạnh lên 340,59%.
  • Chi phí tài chính tăng 14,49%, trong đó chi phí lãi vay cũng tăng theo tỷ lệ tương tự.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp trong quý này âm 3,62 tỷ đồng, giảm 741,81%.
  • Giá cổ phiếu của công ty đóng cửa ở mức 2.970 VND/cổ phiếu vào ngày 03-05-2024.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây