BCTC 1/2024 LHC - Đầu năm giảm tốc một chút, lợi nhuận đạt 17,38 tỷ đồng giảm 32,73% so với cùng kỳ.

  • CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng vừa công bố báo cáo tài chính Q1/2024.
  • Trong quý này, doanh thu của công ty đạt 201,99 tỷ đồng, giảm 28,32%.
  • Giá vốn cũng giảm 28,95%.
  • Chi phí tài chính tăng 52,83%, trong đó chi phí lãi vay tăng 57,91%.
  • Chi phí quản lý giảm 11,66%, chi phí bán hàng giảm 10,01%.
  • Lợi nhuận sau thuế đạt 17,38 tỷ đồng, giảm 32,73%.
  • Giá cổ phiếu cuối cùng trong ngày 08-05-2024 là 50.000 VND/cổ phiếu.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây