BCTC 1/2024 LLM - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 35,96 tỷ đồng tăng 16.463,24% so với cùng kỳ.

  • Trong quý 1/2024, Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP ghi nhận doanh thu đạt 1.650,75 tỷ đồng, tăng 291,87%.
  • Giá vốn cũng tăng mạnh lên 270,1%.
  • Chi phí tài chính giảm nhẹ 1,75%, trong đó chi phí lãi vay tăng 12,98%.
  • Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 35,96 tỷ đồng, tăng đến 16.463,24%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây